7 Gün Ayetel Kürsi Okuyanların Yaşadıkları Mucizeler ve Yorumları

Ayetel Kürsi Kuranı Kerim içinde bulunan ve herkes tarafından bilenen ve ezberlenen bir ayettir ve duaların kabul olması için sıklıkla okunur. Ayetel kürsi ayeti hangi niyetler için okunur? Ayrılan eşler, nişanlılar için aşk duası birleşme niyeti, aşık etme, gideni geri getirme ve sevdiğini kendine bağlama muhabbet celbi niyetleri için yapılabilir ve Ayetel kürsi fazileti ritüelinde gizlidir. Bu açıdan sık sık okunan ve özellikle 7 gün ayetel kürsi nasıl okunur şeklinde soruların sorulduğu Ayetel Kürsi Bakara Suresi’nin 255. Ayeti çok faziletli ve esrarı inanılmaz iki ucu keskin bir kılış gibidir.

Ayetel Kürsi Vefki Esrar Fazileti İnanılmaz!

Ayetel kürsi vefki nasıl yapılır ve etkisi tesiri nelerdir? Adabına göre yazıldığında nelere etki eder tüm merak ettiklerinizin cevabı.. bu vefk azameti adabına göre iyi bir hoca tarafından yazıldığında inanılmaz pozitif etkisi vardır. Aşık etme ve sevdiğini kendine bağlama niyetiyle yapılabilir. Karşı tarafı kendine aklen kalben yedi cemi endamıyla bağlamaya yarar. Platonik aşk acısı çekenler bu vefki üzerinde taşırsa sevdiği insanın ismiyle birlikte yazılmış ve üzerinde taşıyor olmanız gereklidir karşı tarafı size aşık etmeye yarar bağlama büyüsü gerektirmeyen dualı bir ritüeldir. Evli eşler arasına yazılırsa muhabbet hasıl olur eşinin gözü gönlü senden başkasını görmez mücerreptir çok tesirlidir. Tüm hayırlı dilek ve hacetlerini için yapılabilir. Aşk büyüsü yaptırmadan bu dualı vefk sayesinde sevdiğiniz insanı kendinize aşık etmek mümkündür. Misk, Safran, Amber ve Gül yağından mürekkep yapılarak ilim ehli ve el almış manevi ruhsatı ve gizli ilimler havas ilmine hakim bir hoca tarafından buhur ve tütsüler eşliğinde kişiye özel gün ve gecelerde hazırlanmalıdır.

AYETEL KÜRSİ VEFKİ

7 Gün Ayetel Kürsi Nasıl Okunur?

Ayetel kürsi okumak erdemli ve kazançlı bir iştir. Kişiye dua yerine fayda sağlayan koruyucu bir dua olduğu gibi Kuran’dan ayetleri öğrenmenin de bir mükafatıdır. Ayetel Kürsi, belli durumlarda dileklerin yerine getirilmesi ve duaların kabulü niyetiyle belli sayıda okunur.

Örneğin, her türlü arzuyu kabul etmek ve hastalıklara şifa vermek niyetiyle her gün ayetel kürsi okuyanlar bunun faydasını mutlaka hissederler. 7 gün Ayetel kürsi okumak, kişinin maddi ve manevi bütün sorunlarına iyi gelir. Bu sayıları okurken, tam sayıların sayısının farkında olmak ve okumalar arasında konuşmamak önemlidir.

Okumanın bir başka yolu da durmaktan 17 defa daha fazla Ayetel Kürsi okumak veya kelimeleri 50 defa okumak veya 170 defa harfleri okumaktır ki bu duaların kabulüne faydalıdır. Resul ve Peygamber ve ashabı sayısına göre 313 okumak da herkese şifa olan zikirdir. 7 gün ayetel kürsi okuyanların yorumları arasında Bedir Savaşı’na katılan 313 askerin sayısı adedince okunması da bulunur.

7 Gün Ayetel Kürsi Okuyanların Yaşadıkları Mucizeler

İslam dünyasında Müslümanların en çok önem verdiği ayetlerden olan Ayetel Kürsi’yi sürekli ve sık sık okuyanlar yaşadıkları mucizeleri de dile getiriyorlar. Duanın birçok farklı arzuyu yerine getirmesi niyetiyle okunmuş, mucizelerine sayısız kez tanık olunmuştur. Ayetlerin 170 ve 313 defa okunmasının birçok dikkat çekici etkisi vardır ve 7 gün ayetel kürsi okuyanların yaşadıkları ve anlattıkları önemlidir. Zira bu ayet, Kuran’ın helal çemberi içinde olmak kaydıyla, her türlü arzunun yerine getirilmesini isteme arzusunun bir duası olarak da okunmaktadır.

Ayetlerin mucizeleri ve anlamları hakkında 7 ayetel kürsi okumak hadis kitaplarında da yer alır. Hz. Peygamberimizin de pek çok hadisi vardır. Bu hususta facza namazının avantajı ve Hz. Peygamber’in şefaatine nail olmak isteyen her mü’min bu ayeti baştan sona okumalıdır.

Rivayete göre Ayetullah Kürsi ayetinin nazil olduğu gece olağanüstü olaylar yaşanmıştır. Bu ayetin nazil olmasıyla birlikte müşriklerin putları düşmeye başlamış ve ibadethaneleri yerle bir olmuştur. Aynı gece binlerce melek yeryüzüne indi ve yeri ve tahtı ışıkla doldurdu.

7 Gün Ayetel Kürsi Okuyanların Yorumları

İnanan herkesin büyük önem verdiği 7 gün ayetel kürsi mucizesi konusunda okuyanların yorumları da dikkat çekiyor. Pek çok kişi inanarak ve Allah’a sığınarak okuduğu ve okumaya devam ettiği sürece adeta mucizelere şahit olduğunu ifade ediyor. İsteklerin yerine gelmesi ve duaların kabul olması açısından son derece önemseniyor. Medyum hocalar tarafından tavsiye edilen, Yatmadan önce de sıklıkla okunan bu ayet, birçok yorumcu tarafından büyük mucizelere sebep olduğu şeklinde yorumlanır.

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Faziletleri saymakla bitmeyen ve her önemli görülen gün ve saatte sıklıkla okunan Ayetel Kürsi’nin Türkçe anlamı da herkes tarafından merak edilir. Sürekli okudukları ve ezberledikleri için ayetel kürsi mucizesi yaşayanlar mutlaka Türkçe anlamını da bilirler.

Ayetel Kürsi, birçok faziletin olduğu ve duaların kabul olması dileklerin yerine gelmesi için okunan bir ayettir. Ayetel Kürsi’nin Türkçesinde şöyle buyurulur; O’ndan başka ilah yoktur; O diridir, her şeyin varlığı O’na bağlıdır ve ona bağlıdır. Ne uyuyor ne uyuyor. Gökteki ve yerdeki her şey O’nundur.

O’nun izni olmadan hiç kimse O’nun katında şefaat edemez. Önlerinde ve arkalarında olanı bilir. Hiç kimse -istediği dışında- bilgisini kendi bilgisine katamaz. Sandalyesi göğü ve yeri kaplıyordu. Onları korumak onun için zor değil. O zirvede, kesinlikle zirvede, kelindedir. Belirli şekillerde 7 gün ayetel kürsi okuyanlar inanırlar ki duaları kabul olacak ve sevapları artacaktır.

Faziletine binaen, 7 ayetel kürsi okunuşu esnasında, ayeti, Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm, lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard, men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm, olarak 313 defa okumak büyük faydalar sağlar.

Ayetel Kürsinin Bilinmeyen Sırları Faziletleri Nelerdir?

Ayetel Kursi’nin bilinen ve bilinmeyen pek çok fazileti bulunur. İslam inancına göre büyük önemli bulunan Ayetel Kürsi her fırsatta bol bol okunmalıdır.

Çok anlamlı, çok faydalı ve kişinin hayatına şifa getiren bu ayet büyük önem taşımaktadır. Bu ayet Bekare Suresi’nde de yer aldığı için büyük önem taşımaktadır. Ayetel Kürsi’nin hayatın her alanında insanlara büyük hizmetler ve güzellikler getirdiğini bilmeyen yoktur. Özellikle okuyucuyu koruyan, her türlü şerden, beladan ve şerden sakınan bu ayeti ezberleyenler mutlaka okumalıdır. İnancımızda çok derin bir anlamı olan ve pek çok kişi tarafından ayetel kürsi okudum duam kabul oldu sözlerine muhatap olan ayet, doğru ve düzgün okunmalıdır.

Anlamı bilinerek ve gerçekten inanarak okunan Ayetel Kürsi’nin faziletlerini şöyle sayabiliriz;

  • Ayetel Kürsi’nin farz namazlardan sonra okunması insanı cennete hazırlar.
  • Ayetel Kürsi’nin öğretildiği evde hiçbir sorun, sıkıntı, keder olmayacak, güzellik, rahatlık ve bolluk olacaktır.
  • Bu ayeti okuyan her zaman mutlu olacak ve işleri her zaman rast gidecek, bereket olacaktır.
  • Gece yatmadan önce okunan Ayetel Kürsi, bütün gece okuyan kişiyi korur.
  • Evden çıkarken okunan Ayetel Kürsi ile kişi gün boyu kazalardan, sıkıntılardan ve sorunlardan uzaklaşacaktır.

Ayetel Kürsi’yi okuyan kişiye, ailesine ve sevdiklerine Allah’ın izni ile zarar gelmez ve onlarla birlikte huzur ve güzellik olur. Ayrıca sürekli okumakla birlikte 21 gün boyunca ayetel kürsi okumak çok faziletli ve faydalıdır.

Kaç Tane Ayetel Kürsi Okursak Duamız Kabul Olur?

Ayetel Kürsi’nin gücü ve etkisi dinimizde açıkça görülüyor ve sıkça okumak ve hatta ezberlemek gerekiyor. Bu yüce ayetin Bakara Suresi’ndeki önemi ve faziletleri çok büyüktür. Bu konuda ayetel kürsi mucizesi yaşayanlar kadınlar kulübü de yorumları ve yaşadıklarını anlatıyor.

Ayetel Kürsi’nin 41 kere okutulmasından sonra ortaya çıkanlar ve 100 ayetel kürsi okuyanların yaşadıkları herkesi hayretler içinde bırakıyor. Ayeti 41 defa okuyan kişi tüm kötülüklerden korunurken aynı zamanda ailesi de bu kötülüklerden korunur. Gece yatmadan önce 41 defa Ayetel Kürsi okuyan bir insanı Allah’ın bütün gece koruduğu bilinmektedir.

Her Türlü Hacet İçin 7 Gece Ayetel Kürsi Okumak

İnsanlar her türlü dilek ve temennilerini sadece Allah’tan ister ve ondan yardım beklerler. Dolayısı ile Allah’tan yardım istemenin en güzel yöntemlerinden biri de onun ayetleri ile yardım istemektir. Her türlü istek ve duaları için gece yatmadan önce de ayetleri okumak büyük sırlar gizliyor.

Ayetel Kürsi’yi sıkça okumanın ve her gece Ayetel Kürsi okumanın sırları ve faziletleri şöyledir;

  • Ayetel Kürsi insanlığa indiğinde dünyada var olan putlar ve krallar yerle bir oldu.
  • Üzüntü anında okunan Ayetel Kürsi, insanı ve tüm dert ve dertlerini yok eder.
  • Aslında Ayetullah Kürsi’yi öğreten kul Allah tarafından korunmaktadır.
  • Ayetel Kürsi, Kur’an-ı Kerim’in dörtte biri olarak kabul edilir.
  • Ayetel Kürsi’nin öğretildiği eve şeytan girmez ve kötülük yapamaz.

İnsanların her türlü istekleri, hacetleri ve dualarının kabul edilmesi için 7 gece Ayetel Kürsi okudukları da biliniyor. Bu açıdan dilekleri gerçekleştiren ayetel kürsi olarak tanınır ve Müslümanlar tarafından sıkça okunur.

21 Gün Boyunca Ayetel Kürsi Okumak ve Adabı

Ayetel Kürsi’yi sürekli okuma alışkanlığı geliştirmek ve zaman buldukça okumak her zaman önemlidir. 21 gün boyunca kesintisiz okumak yine bir kulun binlerce güzellikle karşı karşıya kaldığı bir durumdur. Bu şekilde elde edilen faydalar, şifalar ve yararlar çoktur.

Ayetel Kürsi, başlı başına mucizeler oluşturan bir ayet iken, bu ayeti birkaç defa ve belirli sayıda okuduğunuzda, insanın tamamen mükemmel bir hayata kavuşması mümkün hale gelir. Bu ayeti okuyan kimse üzülmez, üzülmez, üzülmez, üzülmez. Kişi her zaman korunur ve ilgilenilir. Gün boyunca, o kişi her zaman işi rastgele olan kişidir.

Sabah kalkıp Ayetel Kürsi okumak, kişinin gün içinde şeytanın şerrinden ve tüm kötülüklerden korunması anlamına gelir. Örneğin, bir insan yeni bir güne başlar ve dilinde Ayetel Kürsi varsa, Allah bütün gününü güzelleştirir ve şeytanın şerrinden korur. Cenab-ı Hak sadece onu değil, tüm sevdiklerini ve ailesini kötülüklerden korur. Ancak onu doğru ve güzel okumak, anlamını bilmek ve gerçekten inanarak okumak da onun adabındandır.

313 Ayetel Kürsi Okuyanların Yaşadıkları ve Yorumları

Ayetel Kürsi’yi 313 defa okumanın pek çok faydası ve büyük faydaları olduğunu söylemeliyiz. Bugün 313 ayetel kürsi okuyanların yorumları ve elde ettikleri faydalar saymakla bitmiyor. Cennete gitmek, iyi insan olmak, salih amel işlemek ve duaların kabul olması gibi niyetlerle 313 defa Ayetel Kürsi okunur ve bereket estirilirse evin bereketi ve huzuru artar. Ayetel Kürsi geceleri okunursa, Allah o ayeti okuyan kulun daima yanındadır ve sabaha kadar emin olmasını sağlar.

Bu durumda hatırlanması ve insana güzellik katması gereken Ayetel Kürsi’nin faziletleri çoktur. Aynı zamanda, elbette, bu ayet ciddiye alınmalı ve mümkün olduğunca abdestli ve inanarak, gönülden olarak okunmalıdır.

Dilek İçin Ayetel Kürsi Okunur mu?

Ayetel Kürsi dilek ve temenni için okunur mu şeklinde de sıkça sorular soruluyor. Bir dileğin gerçekleşmesi elbette sadece Allah’tan istenir. Bu istenirken de Allah’ın ayeti ile istemek her zaman güzel bir davranış türüdür. Anlam bakımından çok derin anlamlar taşıyan Ayetel Kürsi, okuyan kişinin hayatında olağanüstü etkiler yaratan bir ayettir. Aynı zamanda birçok farklı arzunun gerçekleşmesi için duyulan arzunun bir duası olarak da okunur. Mükâfatın Allah’tan geleceğine inanmanın bir vesilesi olarak isminde okunabilir.

Dilek İçin Ayetel Kürsi Ne Kadar Okunmalı?

Bir insan dua ederken iyi niyetli ve salih olmalıdır. Duada samimiyet her zaman gereklidir ve dua edilirken ayet okumak, Ayetel Kürsi okuyarak dua etmek güzel bir davranıştır. İnsanlar her türlü dilek ve dualarını Allah’a yapar, ondan yardım isterler. Bu açıdan dileklerin kabul olması, duaların kabul olması için bu ayeti sürekli ve düzenli olarak okumak iyidir. Ayetel kürsi’yi kişi 170 defa okursa kalbindeki kişinin sevgisine kavuşur. Kim bu ayeti 170 defa okursa eşiyle arası düzelir ve aralarındaki sohbet güçlenir. Kişi bekar ise helal daire içinde istediği kişiyle evlenir.

Ayeti 170 defa okumak dünya için çok faydalıdır, 313 defa okumak ise hem dünya hem de ahiret için büyük faziletlerin ortaya çıkmasına neden olur. Kişi ayeti 313 defa okuduğunda kendisine tüm hayır kapıları açılır.

Ayetel Kürsi Kaç Gün ve Kaç Defa Okunur?

İslam dünyası için önemli dualardan biri olan Ayetel Kürsi, gün içinde ibadet etmek isteyenlerin sıklıkla okuduğu bir ayettir. Peki Ayetel Kürsi, günde kaç defa okunmalıdır ya da ne kadar okunmalıdır, bu da en çok merak edilen konulardandır.

Müminlerin bu duayı günde 313 defa okumaları çok önemlidir. Ayetel kurslarını 313 defa ahiret ve dünya şehvetleri için okumak, büyük mükâfatlar sağladığı gibi, şehvetlere de aracılık eder. Bu sebeple ayeti 313 defa okuyan bu duayı hatim etmiş olur. Ayrıca yeterli zamanı olmayan ve istekte bulunanlar da ayeti 170 defa okuyabilirler. Aşk için, ilişkileri geliştirmek için, yapılacak işte hayatta kalmak ve başarı için 170 defa okunması arzu edilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Medyum Geylani Hoca
Medyum Geylani Hoca
Nasıl yardımcı olabilirim?